Watch Video

Please enter your full name and Email

I give my consent to receive updates and information via the Email address and/or phone no. I specified above.

Join Our Circle of Investors

משועבדים למשכנתא

הדירה הראשונה שקנו דן ליברמן ושרוליק חנוך בב”ש אחרי שהשתחררו מהצבא עלתה להם פחות מ-130 אלף שקל . 7 שנים אחרי הם חולשים על אימפריית נדל”ן

.06/01/2015. גלובס. דן ליברמן

<< לצפייה בכתבה כפי שפורסמה באתר גלובס 

הסרת חוק “מע”מ 0%” מסדר-היום הציבורי וההליכה לבחירות מוקדמות לכנסת טרפו את הקלפים בשוק הנדל”ן הישראלי, הקימו את היושבים על הגדר, ובחודש האחרון ישנה התעניינות מוגברת מאוד של רוכשי דירות פוטנציאליים. מצב זה, בשילוב מגמת הריבית הנמוכה של בנק ישראל, עלול להביא להמשך מגמת העלייה במחירי הדירות. שאלת השאלות היא – איך הזוגות הצעירים שמקימים בית בישראל מצליחים לעמוד בחמש השנים האחרונות במחירי דירות שהולכים ומאמירים כל העת?
ובכן, בהתחשב בעובדה שההון העצמי של הזוגות הצעירים לא גדל במידה משמעותית באותה תקופה, המסקנה המתבקשת היא: הזוגות הצעירים משתעבדים לדירות יקרות, שעלותן הרבה מעבר ליכולתם הכלכלית.

על-פי נתוני בנק ישראל החובות של משקי-הבית לדיור הולכים ועולים בהתמדה בכל שנה בקצב חד-ספרתי גבוה. כלכלנים בכירים מתריעים, שקצב גידול זה מעיד על מצב לא תקין מבחינה כלכלית – לא להם ולא למשק. במצב נורמלי, היינו מצפים לקצב גידול הלוואות שתואם את העלייה בהתחלות הבנייה בישראל, על-פי הגידול באוכלוסייה.

כדי לרכוש דירה ממוצעת בת ארבעה חדרים, שעלותה 1.3-1.6 מיליון שקל, באזור המרכז, זקוק זוג ממוצע ממעמד הביניים למשכנתא של כמיליון שקל. זאת, בהתאם להון העצמי שהוא מביא מהבית. משכנתאות בסדר גודל כזה גוררות החזר חודשי גבוה של כ-5,000 שקל בחודש. עבור מרבית משקי-הבית, התחייבות להחזר כזה עלולה להיות גדולה מדי לטווח הארוך, בעיקר בשל העובדה שהחזר חודשי של אלפי שקלים מחייב ששני בני-הזוג יעבדו כל הזמן. כלומר, די בשנה אחת שבה אחד מבני-הזוג אינו מועסק מסיבה כלשהי, כדי ליצור בעיה כלכלית במשק-הבית.

אם בני-זוג מעוניינים בגמישות תעסוקתית מקסימלית, יהיה נכון יותר עבורם לרכוש דירה להשקעה, ובמקביל להתגורר בדירה שכורה שאת מיקומה יוכלו לשנות בהתאם למקום העבודה.

בלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה רכישת דירה מוגדרת כפעילות השקעה ולא פעילות לצריכה פרטית. על הזוגות הצעירים לבחון את מאפייני העסקה המוצעת להם, על בסיס התשואה שיוכלו להשיג על ההון עצמי שלהם. על-פי קריטריון זה, נראה שמי שרוכש דירה באזור המרכז מבצע עסקה גרועה.

המסקנה המתבקשת היא, שאם רוצים לרכוש דירות גדולות, מוטב לחפש דירות שהרוכשים יוכלו לעמוד במחירן, ואם אין דירות כאלה באזור המרכז, לחפש אותן בפריפריה. זוג צעיר צריך לחפש דירה על-סמך תקציב מוגדר מראש, דירה שתאפשר לו לנהל אורח חיים תקין בלי להיגרר להתחייבויות יקרות לעשרות שנים.

תרבות הצריכה בישראל – שמביאה לבניית דירות יקרות מאוד בסטנדרטים גבוהים, ותוך התחייבויות גבוהות – מנוגדת לתפיסה בערים מרכזיות ברחבי אירופה. שם מבקשים זוגות צעירים דירות סבירות שיוכלו לעמוד במחירים שלהן.

הכותב הוא מנכ”ל-משותף ב-SDB השקעות וניהול נכסים

מקור:גלובס

Receive real time investment opportunity alerts

I give my consent to receive updates and information via the Email address and/or phone no. I specified above. Be as it made clear that you may withdraw your consent at any time by clicking on a "remove from mailing list" option found at the bottom of each communication received from us or by contacting us by Email at office@sdb.co.il.
contact form
חייגו עכשיו 03-6207374